რობიმ წარმატებით დაასრულა თბილისის მერიის კარვების რეცხვა. კარვები გაქათქათებული, შეფუთული და გამშრალი ჩაბარდა თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურს.

 

რობი გამოთქვამს მზადყოფნას შეასრულოს რეცხვასთან და წმენდასთან დაკავშირებული ნებისმიერი არასტანდარტული მომსახურება.