ხალიჩის ქიმიური წმენდა

 

ხალიჩის განგრძლივი მოხმარების დროს მის ქსოვილში არის გამჯდარი მტვერი, ჭუჭყი, ბაქტერიები რომელიც საზიანოა თქვენი ჯანმრთელობისათვის. იმისათვის რათა თავიდან აირიდოთ აღნიშნული პრობლემა ჩვენი კომპანია გთავაზობთ ხალიჩის ქიმიურ წმენდას, სპეციალური ანტიბაქტერიული და სადეზინფექციო ხსნარის გამოყენებით. შესაძლებელია თქვენი ხალიცის ადგილზევე გაწმენდა ან ჩვენთან სერვისცენტრში. ხალიჩის ქიმიური წმენდა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ხალიჩის რეცხვისგან ვინაიდან რეცხვისას გამოიყენება არა ქიმიური წმენდის ხსნარი რომელიც ანტიბაქტერიულ და სადეზინფექციო თვისებებს შეიცავს არამედ ჭუჭყის საწინააღმდეგო საშუალებები.

  


;