რობისა და თბილისის მერიას შორისა არსებული ხელშეკრუელბა შესრულდა.
თარიღი: 24.08.2018
რობიმ წარმატებით დაასრულა თბილისის მერიის კარვების რეცხვა. კარვები გაქათქათებული, შეფუთული და გამშრალი ჩაბარდა თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურს.   რობი გამოთქვამს მზადყოფნას შეასრულოს რეცხვასთან და წმენდასთან დაკავშირებული ნებისმიერი არასტანდარტული მომსახურება.


რობის ხალიჩების სამრეცხაოსა და სსიპ "თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა"-ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება
თარიღი: 02.05.2018
რობის ხალიჩების სამრეცხაოსა და სსიპ "თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა"-ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც რობის ხალიჩების სამრეცხაოში გაირეცხება მათი კუთვნილი ხალიჩები და რბილი იატაკი. რობი მზადაა სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისთვის და აქტიურად განიხილავს ყველა შემოთავაზებას!


რობის ავტოსამრეცხაოსა და ა(აი)პ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა
თარიღი: 02.05.2018
რობის ავტოსამრეცხაოსა და ა(აი)პ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის თანახმადაც მათ კუთვნილ ავტომობილებს  რობი გარეცხავს. რობი მზადაა სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისთვის და აქტიურად განიხილავს ყველა შემოთავაზებას!