წარმოგიდგენთ ვერცხლისა და ოქროს ფასდაკლებებს.

 

თუ თქვენს მიერ მიღებული სერვისი ჩვენს კომპანიაში ერთი წლის განმავლობაში აღემატება სამას ლარს, თქვენ მიიღებთ ვერცხლის ფასდაკლებას, ხოლო თუ ერთი წლის განმავლობაში მიღებული მომსახურება აღემატება 500 ლარს თქვენ მიიღებთ ოქროს ფასდაკლებას.

 

იხილეთ ფასდაკლებები თითოეულ მომსახურებაზე.

 


 

იმისავის რათა ზუსტად აღირიცხოს თქვენს მიერ მიღებული მომსახურება და გადახდილი თანხა, ჩვენ გაგიხსნით მომხმარებლის ბარათს სადაც ავსახავთ ჩვენს მიერ გაწეულ მომსახურებას, თქვენ თავად გექნებათ შესაძლებლობა გადაამოწმოთ თუ რამდენს შეადგენს თქვენს მიერ დახარჯული თანხა და რომელი ტიპის ფასდაკლება გაგაჩნიათ.

 

 

 

ფასდაკლებული ავტოსამრეცხაო მომსახურება ხორციელდება

ა. ბელიაშვილის ქ. #14ა-ში მდებარე ავტოსამრეცხაოში.

 

;