რობის ხალიჩების სამრეცხაოსა და სსიპ "თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა"-ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც რობის ხალიჩების სამრეცხაოში გაირეცხება მათი კუთვნილი ხალიჩები და რბილი იატაკი.

რობი მზადაა სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისთვის და აქტიურად განიხილავს ყველა შემოთავაზებას!